Macmillan Online konference 2013
Macmillan logo
infolinka 541 592 335
EnglishSlovensky

Semináře pro angličtináře

aktuální nabídka »

Toto můžete mít na svém webu zdarma. Jak?

Onestopenglish Jobs

Onestopenglish Jobsnajděte si rodilého mluvčího

učebnice angličtiny Straightforward

Mohlo by vás zajímat

Informace o zkoušce poskytne

stránku do záložek / pošli stránku emailem

City & Guilds Qualifications

City & Guilds Pitman Qualifications je britskou neziskovou organizací, která vznikla na základě královské charty a patří mezi jednu z největších a nejvýznamnějších institucí zabývajících se poskytováním certifikací v oblasti odborného vzdělávání ve Velké Británii. Zde působí již více než 160 let a v britském národním vzdělávacím systému hraje zásadní roli, neboť zajišťuje přes 50 % britských národních vzdělávacích kvalifikací (NVQs). Každým rokem tato instituce vydá více než jeden milión certifikátů, které zasahují do většiny profesních oblastí. Svoji mezinárodní činnost vyvíjí prostřednictvím asi 9,000 akreditovaných center, mezi něž patří univerzity, vysoké školy a další vzdělávací instituce. Je přítomna asi ve 100 zemích světa. V České republice pracuje za podpory British Council.

Certifikáty z anglického jazyka ESOL a SESOL byly vytvořeny v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a plní kritéria na jazykové vzdělávání stanovená Ministerstvem vzdělávání Velké Británie.

Procentuální hranice, při které kandidát uspěl je 60%. Vyplněné testy a pořízené nahrávky jsou hodnoceny a známkovány nezávislými odborníky ve Velké Británii. Získané certifikáty mají celoživotní platnost.

Tyto zkoušky jsou určené středoškolským studentům, kteří se chtějí ucházet o studium na českých, ale i zahraničních vysokých školách, vysokoškolským studentům i studentům vyšších ročníků základních škol. Dále jsou vhodné pro každého, kdo chce či potřebuje prokázat znalost anglického jazyka (např. státní správa) a zajistit si tak přístup k lepším pracovním příležitostem jak u českých, tak i u mezinárodních společností v Evropě a v anglicky mluvících zemích.

Tabulka přípravných materiálů

Tabulku ukazující vhodné materiály z produkce nakladatelství Macmillan pro přípravu na jednotlivé úrovně zkoušky si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Cvičné testy

Cvičné testy si můžete stáhnout ze stránek www.cityandguilds.cz. Najdete je v sekci Downloadable documents - Sample Tests.

Sturktura zkoušek

Stavba testů City & Guilds vychází z komunikativní metody jazykové výuky (Communicative approach). Stupnice obou zkoušek rozlišují pět úrovňových stupňů:

Basic (a1)
Elementary (a2)
Intermediate (b1, b2)
Higher Intermediate (c1)
Advanced (c2).

Části zkoušky ESOL jsou rozděleny dle toho, kterou ze základních čtyř jazykových dovedností testují:

poslech ("listening")
použití gramatiky ("grammar usage")
čtení ("reading")
čtení a psaní ("reading & writing")
psaní ("writing")

Spoken ESOL pak testuje ve svých čtyřech částech mluvení ("speaking"). stránku do záložek / pošli stránku emailem